Dagli Sør AS er en leverandør av driftsrelaterte produkter til dagligvaren og andre butikker.
Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter innen vår nisje, og har som målsetting å være billigst i Norge.
Vi er også behjelpelige med å spesialprodusere etter kunders ønske.
Vi tilbyr også giveaways-produkter  med og uten logo!